Dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd. Het komt bij acht op de 100 kinderen voor.  Iemand met dyslexie heeft moeite met lezen, spellen en schrijven. Acht op de 100 kinderen heeft dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en spellen. Uit de laatste cijfers blijkt dat steeds meer leerlingen de diagnose dyslexie krijgen. Wil jij weten wat een kind met dyslexie ziet? Lees dan verder!

dyslexie begeleiding rotterdam amsterdam

Toename dyslecten

In de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  is te zien dat er een stijging is in het aantal gediagnosticeerde leerlingen. Tussen 2001 en 2009 was 6% van de leerlingen tussen de 7 en 12 jaar gediagnosticeerd met dyslexie. Tussen 2009 en 2016 was dit al 8 procent. Als je deze cijfers terugrekent komt dit neer op gemiddeld twee leerlingen in een klas van 25. Het aantal behandelde kinderen is ook flink toegnomen van 27% in 2001 naar 43% in 2009.

Meer jongens dan meisjes

Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Van de jongens had in de periode 2009 – 2016 negen procent last met lezen en schrijven, tegenover zes procent van de meisjes. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes in de mate waarin zij behandeld worden door professionals, dit is bij vier op de tien gevallen. 

Wat zien kinderen met dyslexie?

Benieuwd wat iemand ziet die dyslexie heeft? De Zweedse programmeur Victor Widell deze website waar je de ‘dansende letters’ ziet waar kinderen zo vaak last van hebben. Nu begrijp je zeker ook dat dyslexie hebben geen pretje is!

Professionele hulp?
Ben je op zoek naar professionele hulp voor kinderen met dyslexie? Op Nimbles vind je gescreende orthopedagogen en Remedial Teachers die jouw kind kunnen behandelen.  Vraag nu vrijblijvend een intakegesprek aan met een van onze professionals.

Comment