In een studie van psycholoog Jean Twenge is een verband aangetoond tussen overmatig complimenteren en het ontwikkelen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Wie zijn of haar kind onterecht op een voetstuk plaatst, loopt het risico een narcist groot te brengen.  

Natuurlijk, we begrijpen dat een compliment met alle goede bedoelingen komt. Je vertelt je kind hoe speciaal het is en dat draagt volgens jou mee aan een goed zelfbeeld. Maar in het onderzoek van Twenge -ook schrijfster van het boek ‘Generation Me and The Narcissism Epidemic’- is duidelijk naar voren gekomen dat ouders veel invloed hebben op de ontwikkeling van narcisme bij hun kinderen. Tijdens het onderzoek zijn meer dan 500 kinderen (en hun ouders) anderhalf jaar lang bestudeerd. Daaruit is gebleken dat wanneer ouders tegen hun kinderen zeggen dat ze bijzonder zijn, ze dit eerder geloven dan dat ze dit van een ander horen. En hoe vaker kinderen horen dat ze superspeciaal zijn, hoe vaker ze narcistische trekjes vertonen.

narcisme

Narcisme vs. gezond zelfbeeld

"Mensen met een gezond zelfrespect zien zichzelf gelijk aan anderen, terwijl narcisten zich beter voelen dan ieder ander. De kans op een gezond en normaal zelfbeeld is groter als ouders in plaats van constant complimenteren wat vaker tegen het kind zeggen dat ze hem/haar liefhebben", zegt ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman in Elsevier. "Narcistische kinderen geloven dat ze boven andere mensen staan en denken dat ze meer recht hebben op privileges. Ze plaatsen zichzelf graag op een voetstuk en verwachten dat andere mensen dat ook doen. Kinderen met een gezond zelfbeeld zijn daarentegen gewoon tevreden met zichzelf als mens."

Hoe dan wel?

Uit het onderzoek bleek dat narcisme niet voortkomt uit een gebrek aan liefde van ouders, maar juist door overwaardering. Evelien de hemel inprijzen omdat ze zelf een boterham heeft gesmeerd is niet nodig. Dat Evelien met een bepaalde leeftijd zelfstandig een boterham kan smeren is namelijk heel normaal. En dat Vincent goed is in voetbal, wil nog niet zeggen dat hij de nieuwe Dirk Kuyt is. Geef een compliment alleen als je het echt meent en als het echt terecht is. Wil je wel iets zeggen over het voetbal van Vincent? Zeg dan liever iets over zijn inzet of doorzettingsvermogen: een gemeend compliment is veel meer waard. Ga je wel full on in de complimentenmodus, dan loop je het risico dat je kind telkens teleurgesteld raakt wanneer er geen compliment komt. Een kind dat bovengemiddeld vaak hoort dat het specialer is dan anderen, kan hier uiteindelijk de waarheid in gaan zien.

Het is overigens niet zo dat alleen de omgeving bindend is voor het triggeren van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ook genetische aanleg speelt hierin een rol.
 

Gerelateerde artikelen

Comment