Je kent het wel. Je bent een e-mail aan het typen en checkt nog één keer via google of je dat ene woord wel juist hebt gespeld. Sommige foutjes blijven er insluipen! Wij hebben de 9 meest voorkomende spelfouten op een rij gezet; deze gaan vanaf nu in ieder geval goed!
 

1. Net als mij, toch?
De muggen hebben hem erger gebeten dan (..). Dan mij of ik? Bij twijfel kun je de zin langer maken door woorden toe te voegen, zoals in dit geval: De muggen hebben hem erger gebeten dan (de muggen) mij (gebeten hebben). Voeg dus wat woorden toe, dan wordt het vanzelf duidelijk!

2. Met -n, zonder -n
Ten alle tijden, ten allen tijde, te alle tijden? Waar plaats je de -n op de juiste plek? De correcte spelling is 'te allen tijde'.

3. Gedachteloos of gedachtenloos?
Wanneer gebruik je nou precies een tussen -n en wanneer niet? Kijk hierbij naar het grondwoord, in dit geval 'gedachte'. Eindigt het niet op een 'n'? Dan gebruik je ook geen tussen -n! Geweteloos of gewetenloos? Juist; het grondwoord is geweten dus is gewetenloos juist. 
 

4. Hij heeft veel meer ijs als ik!
Als je iets wilt vergelijken en je wilt het verschil beschrijven, dan spreek je vaak over een vergrotende trap. Zoals: 'Jayden is groter dan zijn zus.' Als je iets wilt vergelijken en je wilt de gelijkheid beschrijven, dan gebruik je 'als'. Zoals: 'Jaydan is net zo stoer als zijn broer'.

 
 
upset-534103_1920.jpg
 
 

5. De jouwes
Dit is niet jouw beker, deze beker is van jou. Jouw beker duidt hier het bezit aan. Het wordt dan ook het 'bezittelijk voornaamwoord' genoemd. In van jou wordt de bezitsrelatie uitgedrukt door het voorzetsel 'van'. Alleen als jouw in z'n eentje bezit aanduidt, is de w juist. Dus: 'De beker is echt van jou' en 'De beker is echt van jouw zus' .
 

6. Met of zonder -t
'Meld je nu aan voor het vinden van een tutor in uw regio!', met alleen een -d, is juist. Meld is een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het desbetreffende werkwoord. Twijfel je? Vervang het werkwoord door 'geef ... op', dan hoor je duidelijk dat er geen -t moet worden toegevoegd. 
 

7. SWS
'So wie so', 'zowiezo', 'zo-wie-zo', 'sowiezo', 'zowieso', 'sowiso', 'zowizo', 'soïso', 'zoïzo', 'soieso' en 'zoiezo' of nog creatiever 'sobieso' en 'zobiezo'. De correcte spelling is 'sowieso'.
 

8. Mits en tenzij
Mits gebruik je in de betekenis 'op voorwaarde dat', tenzij in de betekenis 'behalve als'. De woorden 'mits' en 'tenzij' betekenen dus precies het tegenovergestelde. Correct is dus: 'Wij gaan vandaag barbecueën, mits het mooi weer blijft.' en 'Wij gaan vandaag barbecueën, tenzij het gaat regenen.' 
 

9. I like!
Engelse woorden die we in de Nederlandse taal gebruiken, vervoegen we volgens onze regels. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord, zoals gestreamt, geappt en geluncht. Soms staat er een e voor de -d of -t, omdat dat nodig is voor de uitspraak, zoals getimed of geracet. Heb je 'm door? Dus, heb je deze post al geshared en onze facebook pagina geliket? 

 
 
 

Comment